Vinkkejä pelastussuunnitelman laatimiseen

Pelastussuunnitelma on tärkeä osa kiinteistöjen turvallisuuden takaamista. Sen vuoksi on tärkeää jakaa vinkkejä pelastussuunnitelman laatimiseen siitä vastuussa oleville henkilöille. Vastuuhenkilöitä ovat toiminnanharjoittajat sekä rakennusten tai asuinhuoneistojen omistajat. Pelastussuunnitelmalla osoitetaan, että vaaratekijöihin ollaan tutustuttu ja niihin pystytään myös varautumaan. Minimissään pelastussuunnitelman tulee pitää sisällään omatoiminen vaaratilanteisiin varautuminen ja tulipalon ehkäisevä sammutus. Laajemmalla tasolla pelastussuunnitelma on silloin, kun se on koko yhteisön turvallisuusasiakirja, johon on koottu kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat. Paloturvallisuuden lisäksi pelastussuunnitelmaan kannattaisi ja tulisi sisällyttää myös onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja pienimuotoiset ensiaputyöt. Vinkkejä pelastussuunnitelman laatimiseen voi etsiä netistä, sillä pelastussuunnitelman tulisi olla niin laaja, mutta selvästi selitetty, että jokainen rakennuksessa asuva tai siellä vieraileva pystyy löytämään suunnitelmasta kaiken tarvitsemansa. Pelastussuunnitelmamallia, joka sopisi kaikille yhteisöille ja kaikkiin tilanteisiin, ei kuitenkaan ole. Lähtökohtana pidetään pelastuslakia ja sen tuntemista. Jokaisen yhteisön tuleekin laatia oma pelastussuunnitelmansa kiinteistön toiminnan, ympäristön ja ennakolta mietittyjen vaaratilanteiden mukaisesti. Turvallisuudesta vastaavien lisäksi pelastussuunnitelman laatimiseen tulisi osallistua kaikkien niiden ihmisten, jotka joko asuvat tai työskentelevät kyseisessä rakennuksessa. Suunnitelmaa tehdessä kannattaa myös perehtyä muiden vastaavien kiinteistöjen tai yhteisöjen suunnitelmiin ja mahdollisesti ottaa niistä oppia. Pelastus toki antaa vinkkejä pelastussuunnitelman laatimiseen, mutta suunnitelmassa tulisi ainakin ilmetä muutamat samat seikat, olipa kyseessä millainen tahansa yhteisö. Vaarojen ja riskitilanteiden arviointi on todella tärkeä osa suunnitelmaa. Samoin on myös rakennusten turvajärjestelyt, eli miten rakennuksesta pääsee ulos esimerkiksi tulipalon sattuessa. Asukkaille tai rakennuksessa työskenteleville tulisi antaa ohjeet niin vaaratilanteiden kuin onnettomuuksien ehkäisemiseksi, mutta myös sellaisissa tilanteissa toimimiseksi. Ainoastaan ennaltaehkäisy ei siis ole tärkeää, vaan tulee myös osata toimia, jos jollekin sattuu onnettomuus. Tämä on sitä ensiapua, jota jokaisen olisi hyvä osata auttavasti. Myös mahdolliset muut omatoimisen varautumisen kohdat tulisivat löytyä pelastussuunnitelmasta. Se on siis hyvin kattava asiakirja, jonka tulisi palvella jokaisen tarpeita.

(Visited 102 times, 1 visits today)