Väestönsuojat

Väestönsuojat olet elintärkeä osa infrastruktuuria niin suurissa kuin pienissä kaupungeissa, maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Lähes kaikissa kerrostaloissa tai kerrostalorykelmissä on väestönsuoja jossain, samaten kaupunkien virallisissa hallintokeskusrakennuksissa ja muissa rakennuksissa, kuten vaikkapa oppilaitoksissa ja yliopistoissa, joissa ihmisiä voi olla suurempia massoja. Väestönsuojat ovat tarkoitettu kaikille hätätilan sattuessa. Niiden on tarkoitus suojata ihmisiä pommituksilta, myrkytyksiltä, radioaktiiviselta laskeumalta tai muunlaiselta suurtuholta, joka yllättää yhtäkkisesti. Siksi ne rakennetaan aina maan alle, jotta ympäröivä maa antaisi mahdollisimman tukevan ja kestävän suojan. Väestönsuojat rakennetaan aina tiettyjen standardien mukaan, ja niiden tarkat piirteet on määritetty pelastuslailla ja pelastustoimiasetuksella. Näin varmistetaan se, että jokainen suoja on turvallinen ja käyttökelpoinen. Esimerkiksi asuinrakennukseen, jonka pinta-ala on 1200 neliömetriä ja ostoskeskukseen, jonka pinta-ala on 1500 neliömetriä, tulee rakentaa erillinen väestönsuoja. Suojat jaetaan neljään eri luokkaan, jotka määrittävät millaisia ominaisuuksia niissä on, mikä niiden vahvuus on ja millaisessa rakennuksessa se sijaitsee. Kevyin, K, on pienkerrostaloissa ja rivitaloissa, S1 taas tavanomaisissa kerrostaloissa. S3 sijaitsee kalliossa tai teräsbetonin sisässä ja S6 taas kestää jopa 6 barin räjähdyksen. www.spek.fi eli Suomen pelastusalan keskusjärjestö informoi laajasti sivuillaan väestönsuojista ja niihin liittyvistä säädöksistä ja toimista. Ensimmäiset suojat rakennettiin Suomeen talvisodan alkupuolella, ja jatkosodan päättyessä suojapaikkojen määrä oli kasvanut jo jopa 50 000. Nykyään miltei 90 % suojista on yksityisten talokompleksien tai suurempien liike- tai varastorakennusten yksityisiä suojia. Muutamissa kaupungeissa on kuitenkin yleisiäkin suojia, joihin kuka tahansa voi hakeutua hädän hetkellä. Muutoin suojat on aina tarkoitettu juuri kyseisen rakennuksen asukkaille tai käyttäjille. Muita yleisiä paikkoja, joissa väestönsuojia voi olla, ovat esim. liikenneasemat ja satamat. Tilastojen mukaan vuonna 2010 oli Suomessa jopa 3,6 miljoonaa väestönsuojaa, joten maassamme on suhteellisen turvallista olla. Jokaisen kannattaa kuitenkin ottaa selvää, missä lähin väestönsuoja on, jotta tarpeen tullen osaa hakeutua oikeaan paikkaan turvaan.

(Visited 154 times, 1 visits today)