Pelastustoiminnan johtaminen pähkinänkuoressa

Pelastustoiminnan johtaminen on järjestelmällistä toimintaa.

Pelastustoiminnan johtaminen ja siihen kouluttautuminen on tärkeää. Oikealla johtamiselle säästetään aikaa ja tehdään asiat oikeassa järjestyksessä, joten asiaan tulee todella paneutua. Johtamista voi olla monella tasolla. Se ei tarkoita ainoastaan koko pelastuslaitoksen johtajaa, vaan esimerkiksi palomiehet ja ylipalomiehet voivat johtaa ryhmää pelastustilanteessa. Toki on myös paloesimiehiä, joille tarjotaan johtamisen koulutusta. Johtajan taidot joutuvat erityisesti koetukseen esimerkiksi suuronnettomuuksia hoidettaessa. Silloin asiat täytyy todella laittaa tärkeysjärjestykseen ja kaiken täytyy toimia moitteettomasti. Tällaisissa onnettomuustilanteissa paikalle tultaessa tilanne tulee käydä läpi todella nopeasti. Kun kokonaiskuva on saatu, tehtävät tulee antaa jokaiselle pelastustyöntekijälle aikaa hukkaamatta. Ensin täytyy selvittää, onko kukaan todellisessa hengenvaarassa. Vakavista vammoista kärsivät uhrit täytyy ottaa hoitoon ensimmäisenä. Varsinkin kolaritilanteissa voi olla myös tarpeen, että palokunta saapuu paikalle leikkaamaan mahdollisesti ajoneuvoihin juuttuneet uhrit ulos ajoneuvoista. On myös tärkeää, että pelastushenkilökuntaa ja sairaanhoitohenkilökuntaa on tarpeeksi paikalla. Pelastustoiminnan johtaminen vaatii siis paljon, ja siihen kannattaakin käydä täydennyskoulutuksia mahdollisimman usein. Mikäli raha estää täydennyskoulutuksen hankkimisen tai siihen valmentautumisen, tarjoaa esimerkiksi Ferratum lainaa näppärästi netissä. Jokaisen pelastushenkilökuntaan kuuluvan tulisi lukea Pelastuslaki vuodelta 2011. Siinä kerrotaan kaikki oleellinen pelastustoiminnan johtamisesta.

(Visited 109 times, 1 visits today)