Paloturvallinen eristäminen

Kun tulipalo syttyy palon syttymissyitä voi olla lukuisia. Lisäksi palon syttymispaikan materiaalit vaikuttavat suuresti siihen, miten palo etenee ja millaiset mahdollisuudet sillä on levitä. Sähköjärjestelmillä, huonekalujen materiaaleilla ja automaattisilla sammutusjärjestelmillä on suurimmat vaikutukset rakennuksen paloturvallisuuteen.

Rakennusmateriaalien palonarkuudessa tai- kestävyydessä on suuria eroja. Sanomattakin selvää on että kivitalo säilyy tulipalossa paremmin kuin esimerkiksi puutalo. Talon eristeet, joita käytetään energiatehokkuuden ja lämmön säilyttämiseen rakennuksissa, eivät kuitenkaan ole niin merkittävässä roolissa rakennuksen paloturvallisuudesta puhuttaessa kuin helposti luulisi.

pieni tulipalo

 

Lämmöneristeen vaikutus paloturvallisuuteen on vähäinen koska eristeen syttyminen vaatii 400 asteen lämpötilaa. Tässä lämpötilassa syttyvät myös lähes kaikki muut materiaalit kuten esimerkiksi puu.

Finnfoamin eristeet eivät eritä palotilanteessa erityisiä myrkkykaasuja. Niissä ei ole käytetty kemiallisia palonsuoja-aineita, sillä ne ovat ihmisille ja ympäristölle haitallisia aineita.

Kun eristetään erityisesti tulen lähellä olevaa rakennuksen kohtaa, tulee eristäminen hoitaa aina kivipohjaisella lämmöneristeellä. Se on tärkeää muistaa ja ottaa huomioon esimerkiksi hormeja eristettäessä.

 

 

 

(Visited 38 times, 1 visits today)