Palokuntien täydennyskoulutus

Jotta palokuntien pelastustoimet pysyisivät ajan tasalla, on palokuntien täydennyskoulutus todella tärkeää. Täydennyskoulutuksen kurssien suorittamisen järjestyksen saa valita itse. Kursseja järjestetään monilla eri paikkakunnilla, mutta kurssit ja niiden sisältö saattavat hieman poiketa toisistaan. Pääasiat ovat kuitenkin samat ja tavoitteena on pitää palokunnat ammattimaisina ja sellaisina, että kansalainen voi luottaa olevansa turvassa. Palo- ja pelastuskunnalle järjestetään myös sähkökoulutusta, joka saattaa joissakin onnettomuustilanteissa olla enemmän kuin tarpeen. Sähköturvallisuuteen keskittyvillä kursseilla käydään läpi esimerkiksi jänniteverkkoja, sammutustyön sähköturvallisuutta, sähköiskuja ja niiden aiheuttamia vaaratilanteita ja kaikkea, mitä pelastus- ja palokunnan työntekijät voivat työssään kohdata. Opetuksissa käytetty materiaali on ammattilaisten laatimaa. Monet materiaalin laatijoista työskentelevät esimerkiksi Pelastusopistolla, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöllä tai Suomen Palopäällystöliitossa. Niin palomiesten kuin yksikön johtajien tulisi käydä täydennyskursseilla, jotta ammattitaito säilyy läpi vuosien ja vuosikymmenten. Yksikön johtajilla on kuitenkin suuri vastuu, koska he toimivat koko pelastusyksikön johtajina. Palokuntien täydennyskoulutussuunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi seuraavat osiot: hälytysajoneuvon kuljettaminen, henkilön nostot ja laskut, eläinten pelastaminen, konemieskurssi, JVT-kurssi, laskeutumisen ja katolla työskentelemisen kurssi, metsäpalojen torjunnan kurssi, paloilmoittimella oikein toimiminen, vaarallisten aineiden kanssa toimiminen, vauriopuukurssi, viestiliikennekurssi sekä erilliset täydennyskurssit yksiköitä johtaville. Nämä kaikki kurssit kuuluvat itse työhön ja sen hallitsemiseen. Täydennyskoulutukseen kuuluu myös muutakin. Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, palokunnille tarjotaan henkisen tuen kursseja. Palomiehet kuitenkin kohtaavat työssään monenlaisia haastavia asioita. He saattavat joutua olemaan joko tukena onnettomuuden kohdanneelle henkilölle, tai toisaalta palomies voi itsekin kokea kovia onnettomuuspaikalla työskentelemässä ollessaan. Tällöin on tärkeää osata kohdata traumatisoivat asiat ja mahdollisesti puhua niistä muille. Palokuntien täydennyskoulutus onkin todella monipuolista ja kursseja kannattaa käydä säännöllisin väliajoin. Palokuntien täydennyskoulutus kuuluu jokaiselle yksikölle. On nimittäin yksikön vastuulla, että tiedot ja taidot ovat ajan tasalla, jotta pelastustyöt eivät kärsisi tiedon puutteesta. Kursseja järjestetään melkein koko ajan jossakin päin Suomea. Niin tärkeää paloturvallisuudesta huolehtiminen on.

(Visited 133 times, 1 visits today)