Palokuntakurssit – peruskoulutus

Vapaapalokunnan jäsenenä pääset mukaan monenlaiseen mielenkiintoiseen toimintaan, jännittäviin tilanteisiin ja opit uusia hyödyllisiä taitoja joista on iloa koko elämän ajaksi. Uusille jäsenille järjestettävät palokuntakurssit – peruskoulutus suunnitelma sisältää monenlaisia osioita jotka suoritettuaan osaa pelastaa ihmishenkiä ja omaisuutta vaaratilanteissa ja ehkäistä vaaratilanteen kasvamista suuremmaksi onnettomuudeksi. Kursseilla opitaan asioita joita vapaapalokuntalainen tarvitsee, kuten sammutustyötä, ensiapua ja monenlaisia pelastustehtäviä, kuten pintapelastusta, vaarallisten aineiden käsittelyä ja savusukellusta. Kursseilla on tietenkin jonkin verran teoriaa mutta myös paljon käytännön harjoituksia, sillä tosi paikassa opitun täytyy olla selkäytimessä – silloin ei ole enää aikaa alkaa tarkistamaan muistiinpanoista miten vaikkapa rasvapalo sammutetaan! Yhtenä oppimiskokonaisuutena on turvallisuusviestintä. Palokuntalaisten tärkeimpiä tehtäviä on väestön parissa, esimerkiksi kouluissa, työpaikoilla ja erilaisissa tapahtumissa tapahtuva valistustyö, sillä jokaisella kansalaisella tulisi olla vahvat perustiedot siitä miten pitää kotinsa ja ympäristönsä turvallisena. Valistus on ylivoimaisesti tehokkain keino välttää ja ehkäistä monet vaaratilanteet ja onnettomuudet. Onnettomuuden sattuessa niin vapaapalokuntalaisten ja muunkin pelastushenkilökunnan tulee osata tiedottaa ja viestiä tehokkaasti esimerkiksi evakuointitilanteessa. Vapaapalokuntalaisten tehtäviin kuuluu todella monipuolisia tilanteita. Sammutusmiesharjoittelijalle perussammutustaidot ovat tärkeä ja keskeinen osa koulutusta ja vaatii paljon käytännön harjoituksia. Kursseilla opiskellaan myös esimerkiksi pintapelastusta joka tarkoittaa vesipelastusta ilman sukelluslaitteita, eli veden varaan tai vaikkapa heikkoihin jäihin joutuneiden ihmisten, eläinten ja omaisuuden pelastamista. Vaarallisten aineiden käsittelyä ja öljyvahinkojen torjuntaa. Koulutuksessa opitaan vaarallisten aineiden tunnistaminen ja luokittelu, niiden aiheuttamat riskit ja kuinka niiltä tulee suojautua. Koulutukseen kuuluu myös palokuntalaisten ensiapua sillä usein palokuntalainen on paikalla ennen ensihoitajia ja huolehtii mahdollisista loukkaantuneista siihen saakka että heidät saadaan jatkohoitoon. Kun nuoremmalta sammutusmieheltä vaadittavat kurssit on suoritettu, pääsee mukaan hälytystehtäviin. Palokuntakurssit – peruskoulutus antaa valmiuden työskennellä kokeneemman sammutusmiehen parina. Peruskoulutuksen jälkeen voi jatkokouluttautua vanhemmaksi sammutusmieheksi osallistumalla lisäkursseille. Koulutus voi kestää kaiken kaikkiaan jopa viisi vuotta. Suomen Pelastusalan Keskusliiton (SPEK) alueyksiköt sekä alueelliset pelastusliitot tarjoavat Palokuntakurssit – peruskoulutus kursseja.

(Visited 147 times, 1 visits today)