Lapin läänin pelastusliitto

Blogi tarjoaa erilaista näkökulmaa pelastusliiton toimintaan liittyen. Pelastusliiton tarkoituksena on ennaltaehkäistä henkilöturvallisuuteen liittyviä vaaroja esimerkiksi kouluttamalla ihmisiä turvallisuusasioissa. Tärkeitä avainsanoja tässä tapauksessa ovat siis paloturvallisuus ja väestönsuojelu. On todella tärkeää levittää turvallisuuteen liittyvää tietoa kaikille ihmisille, jotta loukkaantumiseen ja kuolemaan johtavat onnettomuudet saataisiin minimoitua. Pelastusliiton aktiivinen yhteistyö monien eri tahojen kanssa takaa monipuoliset näkökulmat turvallisuusasioihin, oli kyse sitten työyhteisöstä, ihmisyksilöstä tai koko yhteiskunnasta. Jopa palokunnat saavat täydennyskoulutusta pelastusliitolta. Toiminta tapahtuu täysin vapaaehtoisesti, joten se tulee täysin sydämestä. Pelastusliitto toimii siis täysin kansalaisten hyväksi!

Alkusammutus on tärkeä perustaito!

(Visited 1 times, 1 visits today)